اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

مبعث پیامبر اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

 

مبعث پیامبر

بر قامت دلربای احمد صلوات

برطاق دو ابروی محمد صلوات

بر وارث مصطفی امام برحق

آن‌مصلح کل‌،ولی سرمد صلوات

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

متن تبریک مبعث پیامبر

گشته نازل ازسوی حق بر زمین

جبرئیل آورده پیغامی چنین

این پیام‌از سوی حی سرمد است

مصطفی گردیده ختم المرسلین

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

 پیامک مبعث پیامبر

امشب که شب بعثت احمد باشد

مشمول همه عطای سرمد باشد

یا رب چه شود طلوع فجر فردا

صبح فرج آل محمد باشد

اللهم عجل لولیک الفرج

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

جملات زیبا برای تبریک مبعث پیامبر

عید نجـات عـالم خلقـت مبارک است

آوای وحـی و لیلـۀ بعثـت مبارک است

عیـد نـزول سـورۀ اقـرأ بـه عقـل کل

جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

اس ام اس برای تبریک مبعث پیامبر

بیشتر بخوانید:  اس ام اس شب بخیر گفتن (3)

نور عترت آمد از آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام

رگ رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

جملات زیبا برای تبریک مبعث پیامبر

از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید

از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید

یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید

صوت اقرأ بسم ربک مى رسد بر گوش جان

یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

اس ام اس عید مبعث پیامبر

امروز قلب عالم و آدم حرای توست

این کوه نور شاهد حرف خدای توست

مکه دگر برای بزرگیت کوچک است

فریاد کن رسول که دنیا برای توست

اس ام اس مبعث پیامبر

بیشتر بخوانید:  اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

ز انوار الهی پر شده غار حرا امشب

پیمبرگشته ازلطف خداوندمصطفی امشب

رسد روح الامین زبالا بر زمین

بگوید تهنیت به ختم المرسلین

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

متن تبریک مبعث پیامبر

از برکت نور نبی، روشن شده غار حرا

امشب میرم تا مدینه، همراه با کبوترا

مژده بدید که بعثته، پیغمبر خاتم اومد

عطر خوش محمدی، بر جان این عالم اومد

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

پیامک مبعث پیامبر

امشب دلم شده شیدا

میرم تا آسمون بالا

غار حرا چراغونه

وقت رسالت مولا

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

اس ام اس تبریک مبعث پیامبر

اقرا، به اسم ربّ تو آغاز می کنم

برگی به گفتگوی شما باز میکنم

از کوه نور تا به حرا بین عاشقان

عرض ارادتی به تو ابراز می کنم

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

 جملات زیبا برای تبریک مبعث پیامبر

بیشتر بخوانید:  اشعار خواندنی و غمگین درباره پدر فوت شده

بانگ تکبیر ز امواج فضا می آید

گوش باشید که آوای خدا می آید

بوی عطر از نفس باد صبا می آید

نفس باد صبا روح فزا می آید

پیک وحی است که در غار حرا می آید

به محمد ز خداوند ندا می آید

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

اس ام اس برای تبریک مبعث پیامبر

جبریل فرود آمده از سوی خدایت

حکمی ز خدای احد آورده برایت

آورده برای تو که سلطان جهانی

تاجی که مزیّن شده با نور ولایت

ff6 اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله

روز مبعث پیامبر

ستاره ریزون از آسمونه

حال ملایک حال جنونه

تاج رسالت اومده رو سر احمد

صل علی محمدو آل محمد