اس ام اس تبریک عید سعید قربان

ghorban1 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

اس ام اس برای عید سعید قربان

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟

نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم

گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

پیامک تبریک عید سعید قربان

عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید

یادی از پیغمبر توحید  و آزادی کنید

او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت

با تبر بت های جهل و خودپرستی را شکست

بنده ی پاک خدا و پیرو الله شد

نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

تبریک عید سعید قربان 

عید قربان آمد ای جانم به قربان تو باد

جان من ای همدم من برخی جان تو باد

عید قربان است و بهتر نیست زین عیدی مرا

در چنین عیدی دل و جانم به قربان تو باد

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

جملات زیبا برای عید سعید قربان

شادی امروز است مهمان شما

حق همیشه حافظ جان شما

برشما تبریک عید عارفان

جان مایی جان به   قربان شما

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

اس ام اس تبریک عید سعید قربان 

ای اهل ایمان   شدعید قربان   گوئید یکسر الله اکبر

شد عید قربان    با نور ایمان  دلها  منور  الله اکبر

شد عید قربان    گوئید یاران    با هم مکرر  الله اکبر

جمعند یاران   با قلب شادان   با لعل خندان  با نور ایمان

جملات زیبا برای عید سعید قربان

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

اس ام اس عید سعید قربان

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

اس ام اس تبریک عید سعید قربان 

ای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هوالهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید

مشعر و خیف و منی را بنگرید

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

تبریک عید سعید قربان

عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید

در منای دل وقوف از حج روحانی کنید

تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا

گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

پیامک عید سعید قربان

خلیلا! عید قربانت مبارک

قبول امر و فرمانت مبارک

پذیرفتیم این قربانی ات را

پسندیدیم سرگردانی ات را

بر این ذبح عظیمت آفرین باد

شکوه عشق و تسلیمت چنین باد

خلیل الله … ای معنای توحید

کنون تیغت، گلوی نفس بُبرید

عید اثبات بندگی در امتحانات زندگی مبارک

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

پیام تبریک عید سعید قربان

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم «منم» را

/ قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک /.

5b2c1864af77e ff9 اس ام اس تبریک عید سعید قربان

اس ام اس عید سعید قربان جدید

برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

فدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند