اس ام اس تبریک زمستان

جمله تبریک زمستان

میشنوی صدایِ سرد  زمستان را؟ 

زمستان، این پیرمردِ خسته و رنجور در راه است. 

می آید تا به بهانه سرمایش، با آغوشهایِ گرم، جبران کنیم کمبود عاطفه اهالی این دیار را. 

می آید تا با نگاه هایِ گرم، جبران کنیم سردیِ رفتار این اهالی رو.. می آید که خوشبختی را جار بزنیم با دو فنجان چایِ گرم و دو نگاهِ گرم و دو دِلِ گِره خورده به هم…!

چای را دَم کن که زمستان از راه رسید

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

یادمان باشد با آمدن زمستان 

اجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریم 

تا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس شروع زمستان

دوستای خوبم 

زمستون پیش رو، براتون آرزو دارم

که برف و بارونش فقط برای 

شستن غمهاتون باشه

عمرتون بلند

آرزوهاتون دست یافتنی

لبتون خندون، دلتون شاد

زمستان مبارک 

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

هنوز هم برام هیچی جالب تر از این نیست که

صبح پاشم ببینم کلی برف اومده و هیچکی هم از روش نرفته

زمستانتان سفید و سلامت

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

پیامک تبریک زمستان

دو قدم مانده به رقصیدن برف…

یک نفس مانده به سرما و به یخ…

چشم در چشم زمستانی دگر…

تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان…

یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما….

زمستان مبارک

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

زمستان جـان 

قـدمت مبارک 

زیبایی هایت را عـزیز میداریم 

تو نیز دعا ڪن 

چـرخ روزگارمان

در حضـور تــو

به سلامتی و خیر بگردد.

زمستون مبارک

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس زمستان

پروردگارا : 

آرامش را همچون دانه های برف

آرام و بی صدا

بیشتر بخوانید:  اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله (2)

بر سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ببار

شروع فصل زمستان مبارک

جمله برای آغاز زمستان

امیدوارم روزای زمستونیت

مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه

روزای زمستونیت قشنگ

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …

گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم !

عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس زمستان

پاییز سرماخورده را

ورق می زنیم.

شاید از پس کوران

خاطرات پاییزی

آینده رابیابیم.

پاییزراباهزاران امید

به دست سرمای

زمستان می سپاریم.

امیدوارم فصل زمستون 

فصل بهترینها باشه 

براتون

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

اس ام اس زمستان برف

ننه سرما قدمت مبارک

زیبایی هایت را عزیز میداریم،

برایمان دعا ڪن چرخ روزگارمان

در حضور

تو به سلامتے و خیر بگردد

و برف شادے به دل همه ببارد

 زمستان مبارک

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

پیامک تبریک زمستان

خداحافظ پاييز

خداحافظ فصل زيباي رنگها

خداحافظ فصل عاشقي

خداحافظ فصل زيباي خداوند

و سلام بر زمستان دل گرميها

جمله ای برای تبریک زمستان, جمله تبریک زمستان

جمله برای آغاز زمستان

یادمان باشد

 با آمدن زمستان ، 

اجاق خاطره ها را 

روشن بگذاریم

تا دچار سردی فاصله ها 

نشویم . . .

 زمستان مبارک