اس ام اس تبریک زمستان

congratulations winter1 1 اس ام اس تبریک زمستان

جمله تبریک زمستان

میشنوی صدایِ سرد  زمستان را؟ 

زمستان، این پیرمردِ خسته و رنجور در راه است. 

می آید تا به بهانه سرمایش، با آغوشهایِ گرم، جبران کنیم کمبود عاطفه اهالی این دیار را. 

می آید تا با نگاه هایِ گرم، جبران کنیم سردیِ رفتار این اهالی رو.. می آید که خوشبختی را جار بزنیم با دو فنجان چایِ گرم و دو نگاهِ گرم و دو دِلِ گِره خورده به هم…!

چای را دَم کن که زمستان از راه رسید

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

یادمان باشد با آمدن زمستان 

اجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریم 

تا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس شروع زمستان

دوستای خوبم 

زمستون پیش رو، براتون آرزو دارم

که برف و بارونش فقط برای 

شستن غمهاتون باشه

عمرتون بلند

آرزوهاتون دست یافتنی

لبتون خندون، دلتون شاد

زمستان مبارک 

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

هنوز هم برام هیچی جالب تر از این نیست که

صبح پاشم ببینم کلی برف اومده و هیچکی هم از روش نرفته

زمستانتان سفید و سلامت

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

پیامک تبریک زمستان

دو قدم مانده به رقصیدن برف…

یک نفس مانده به سرما و به یخ…

چشم در چشم زمستانی دگر…

تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان…

یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما….

زمستان مبارک

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

زمستان جـان 

قـدمت مبارک 

زیبایی هایت را عـزیز میداریم 

تو نیز دعا ڪن 

چـرخ روزگارمان

در حضـور تــو

به سلامتی و خیر بگردد.

زمستون مبارک

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس زمستان

پروردگارا : 

آرامش را همچون دانه های برف

آرام و بی صدا

بر سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ببار

شروع فصل زمستان مبارک

جمله برای آغاز زمستان

امیدوارم روزای زمستونیت

مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه

روزای زمستونیت قشنگ

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس تبریک زمستان

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …

گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم !

عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس زمستان

پاییز سرماخورده را

ورق می زنیم.

شاید از پس کوران

خاطرات پاییزی

آینده رابیابیم.

پاییزراباهزاران امید

به دست سرمای

زمستان می سپاریم.

امیدوارم فصل زمستون 

فصل بهترینها باشه 

براتون

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

اس ام اس زمستان برف

ننه سرما قدمت مبارک

زیبایی هایت را عزیز میداریم،

برایمان دعا ڪن چرخ روزگارمان

در حضور

تو به سلامتے و خیر بگردد

و برف شادے به دل همه ببارد

 زمستان مبارک

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

پیامک تبریک زمستان

خداحافظ پاييز

خداحافظ فصل زيباي رنگها

خداحافظ فصل عاشقي

خداحافظ فصل زيباي خداوند

و سلام بر زمستان دل گرميها

ff9 اس ام اس تبریک زمستان

جمله برای آغاز زمستان

یادمان باشد

 با آمدن زمستان ، 

اجاق خاطره ها را 

روشن بگذاریم

تا دچار سردی فاصله ها 

نشویم . . .

 زمستان مبارک

بیشتر بخوانید:  اس ام اس شب جمعه و فاتحه برای اموات