اس ام اس التماس دعا (3)

fu11074 اس ام اس التماس دعا (3)

پیامک التماس دعا

امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه!

مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید

کسی اینجا محتاج دعاست

اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

اس ام اس التماس دعا

ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

اس ام اس التماس دعا

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است

یاد آر که محتاج دعایت هستم

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

اس ام اس التماس دعا از دوست

درد مندیم اى خدا درمان نما

درد بى درما نما ن درمان نما

هر که ارد دست حاجت نزد تو

با ر الهى درد او درمان نما

التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

التماس دعا

تسبیحی بافته ام ….

نه از سنگ …

نه از چوب …

نه از مروارید …

 بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام …

 تا برای شادمانیت دعا کنم ….

التماس دعا 

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

متن التماس دعا

شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی

کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

پیام التماس دعا

انیس قلب خود تنها خدا کن

خدا را در دل شبها صدا کن

ز خوف حق چو اشکی را چکاندی

به حال این رفیقت هم دعا کن

پیامک التماس دعا

در سکوتی که دلت

دست دعا باز نمود ،

یاد ما باش که

محتاج دعائیم

هنوز …

التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

اس ام اس التماس دعا

ما را به دعا کاش

فراموش نسازند 

رندان سحر خیز که

صاحب نفسانند…

التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

اس ام اس التماس دعا از دوست

یک دانه زِ تسبیح نماز سحرت را

یک بار به نام منِ محتاج بینداز

شاید همان دانه ی تسبیح دعایت 

یکباره بیفتد به دریای اجابت

التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

التماس دعا

ماه مهمانی خداست

وقت بخشیـــــدن و

صاف کردن دلــهاست

اگرنگاهی،صدایی،زبانی 

ازمن،بردلتان ترکی انداخته

به بزرگی میزبان این ماه

ببخشید مرا شایدفرصتی

برای جبران نباشد

التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

التماس دعا شب قدر

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است

در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند

و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند

ما را از نسیم دعا فراموش نکنید

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

پیامک التماس دعا

این دست های خالی و ساده دخیلتان

ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

متن التماس دعا

خدایا بیاموز به من

که لحظه ها در گذرند!

بیاموز به من که 

هیچ حالتی پایدار نیست

که می گذرد!

اگر در سختی ام

اگر دلتنگم و در تمام

این لحظه ها تو در کنار منی

التماس  دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

پیامک التماس دعا

دعا چيست؟

طلب نياز از درگاهِ  بى نياز

التماس دعا چيست؟

خوبانِ خدا را واسطه  قراردادن

به درگاهِ آن بى نياز

پس اى خوبِ خدا التماس دعا

5b32b8656b2b7 an13 اس ام اس التماس دعا (3)

پیام التماس دعا

می کشی آه و در چشم هایت

می رمند آهوان دسته دسته

در گلویت ترک می خورد بغض

التماس دعا ! دل شکسته