اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

 پیامک آرزو کردن

امروز تمام احساس های

پوچ را مچاله کنیم

و منتظر شکوفه های

اجابت شویم

آرزو دارم هر چه آرزو

بر دلت گذشت دیشب

امروز،مورد استجابت

 خداوند قرار بگیرد

متن آرزو

 براتون آرزو میکنم

که کسی رو که دوستش دارید،

 به همون اندازه

 دوستون داشته باشه.

 این آرامش بخش ترین چیزیه که یه آدم میتونه بهش تکیه کنه

اس ام اس آرزو کردن

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری ،

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی ،

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی میکنی…

بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛

اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما باز می‌گردند.

زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد .

الهی که به آرزوهای قشنگتون برسید

 جمله زیبای آرزو کردن

‍ آرزو میکنم

خونه دلتون همیشه آروم شادی واستون بباره ازآسمون

مثل بارون‌؛زندگی تون بروفق مراد؛مثل چرخ وفلک ،بشه گردون

اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

امروز براتون

یه حال خوب آرزو دارم

آرزو دارم امروزتون

پر باشه از خبرهای خوب

و اتفاقهای بی نظیری

که همیشه منتظرش بودین

و بهترین روز عمرتون باشه

پیامک آرزو کردن

نمی دانم هم اكنون

در كجا مشغول لبخندی

فقط يک آرزو دارم

كه در دنیای شیرینت

میان قلب تو با غم

نباشد هیچ پیوندی

اس ام اس آرزو کردن

فضای زندگی فرصتی نیست برای

دل بریدن ها!

معجزه ایست برای دل دادن ها.

آرزو میکنم؛

بیشتر بخوانید:  اس ام اس شب بخیر گفتن (6)

در این روز زیبا مهر و عشق، محبت

همنشین شما باشد.

جمله زیبای آرزو کردن

آرزو میکنم

روزگارت از رحمت لبریز

دستانت از نعمت سرشار

چشمانت از نور روشن

زندگیت رضایت بخش

و عاقبتت ختم بخیر باشد

اس ام اس آرزو

آرزو میڪنم

بهترین معـمارِ

زندگیتـان بـاشیـد

سـتونِ خانـه تان همـه

 ازعشق و برڪت

 ســقفِ خـانـه تـان بلـوری و شـفاف

 فـضای خـانـه تـان

همیشـه پـُراز مـهر بـاد

اس ام اس عاشقانه آرزو کردن

  آرزو می کنم که  در

 برگ برگ دفتر زندگیتان

شادی و امید و عشق نوشته

 شود آرزو می کنم تا در پناه

لطف الهی به آرزوی خود برسید

آرزو کردن برای دوستان

آرزو می کنم

کلبه ی دلاتون همیشه باشه “اروم”

شادی واستون بباره از آسمون؛

مثل “بارون”

اموراتتون بر وفق مراد مثل چرخ وفلک؛

بشه “گردون

اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

چهار چیـز برایتـاڹ آرزو میکنـم :

 ١-نگاه خدا…

٢-سلامــتی…

٣-آرامــــش…

٤-شــــادی…