استخدام زندانیان زندان در تگزاس به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی/ عکس

استخدام زندانیان زندان ال پاسو در ایالت تگزاس آمریکا به عنوان نعش کِش فوتی های کرونایی با ساعتی ۲ دلار حقوق و ۸ ساعت کار روزانه.

2005808775

2005808775

2005808775

2005808775

2005808775

سرپوش

بیشتر بخوانید:  عجیب ترین درختان دنیا + عکس